Öğr. Gör. YELİZ NAKAY NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. YELİZ NAKAY

T: (0282) 250 3421

M yeliznakay@nku.edu.tr

W yeliznakay.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İLETİŞİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI / BİLİŞİM BİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: BİLİŞİM TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL SERMAYENİN UNSURLARININ BELİRLENMESİ İÇİN KRİTERLER VE BİLİŞİM FİRMALARINDA YAPILAN BİR İNCELEME
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri